Yrd. Doç. Dr. Saed MOGHIMI 2018-03-19T21:05:47+00:00

Yrd. Doç. Dr. Saed MOGHIMI
İstanbul Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Dr. Saed Moghimi lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sırasıyla 2004 ve 2008 yıllarında İran-Tebriz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Iran Azad Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2017 yılında almıştır. Dr. Saed Moghimi 2013-2017 yılları arasında Boğaziçi üniversitesi – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde “Yakın Mesafe Yer Hareketi Etkilerinin Tasarım Spektrumlarına Entegrasyonu” başlıklı TUBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca, Dr. Saed Moghimi, “Ürdün Nükleer Enerji Santralı Volkan Tehlike Analizi” projesinde Prof. Dr. Sinan Akkar ve Dr. Zehra Çağnan ile işbirliği yapmıştır. Bu çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası konferans ve dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Saed Moghimi 2017 yılından itibaren akademik çalışmalarına İstanbul Aydın Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak devam etmektedir

Geri