Program 2018-03-27T21:15:24+00:00
08:30 – 09:30  Kayıt
09:30 – 10:30  Açılış Konuşmaları
Yusuf ERKOÇ, Mühendisler Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Emre ÇAMLIBEL, RE-PIE
Nazmi DURBAKAYIM, İstanbul İnşaatçılar Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mustafa AYDIN, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Erdoğan BAYRAKTAR, T.C. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:30 1. Oturum: İnşaat Teknolojilerinde Yeni Nesil Malzemeler ve Uygulamaları
Moderatör: Sadi ÖZDEMİR, 24 TV Ekonomi Müdürü
Nano-malzemeler ve Nano Teknolojilerin İnşaat Sahalarında Kullanımları – Doç. Dr. Ferit ÇAKIR
1.2. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Elastomer ve Kayıcı Tip İzolatörler ve Sönümleyicilerin Kullanımı – Öğr. Gör. Dr. Saed MOGHİMİ
1.3. Karayolları Projelerinde Büyük Çaplı Tüneller ve Büyük Açıklıklı Köprülerin Yapım Metodu
M. Cahit TURAN, Marmara Otoyol İnşaatı Genel Müdürü / CEO
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 2. Oturum: Akıllı Yapı Teknolojileri ve Geleceği
Moderatör: Metin CAN, Sabah Gazetesi Emlak Editörü
2.1. Akıllı Yapı Sistemleriyle İklimlendirme ve Enerji Verimliliği – Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
2.2. Akıllı Yapı Teknolojilerinde Endüstri 4.0 ve Geleceği –  Öğr. Gör. Dr. Ayça TÜZMEN YILDIRIM
2.3. Endüstri  4.0 Teknolojisinin Üretim Teknolojilerinde Kullanılması – Hasan BÜYÜKDEDE, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:00 3. Oturum: Yapı Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Dünyadan Uygulamalar
Moderatör: Bilal Emin TURAN, Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü
3.1. Yeşil Binalarda Yaşam Döngüsü Analizi Uygulama Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Hasan Volkan ORAL
3.2. Yalın İnşaat ve Dünyadan Uygulamaları – Öğr. Gör. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
3.3. Sürdürülebilirlik, Muammer CEYLAN, Yönetim Kurulu Başkanı